Niezależny ranking usług monitoringu pojazdów GPS

Poniższy ranking został stworzony na podstawie danych dostępnych publicznie w sieci na stronach dostawców. Zestawione zostały dane usług monitoringu w podstawowej wersji czyli bez odczytów poziomu paliwa. Liczone koszty zawierają w sobie ceny netto zakupu lokalizatorów GPS, abonamentu i transmisji danych na terenie Polski.

Poniżej pokazane zostały kolejno:
- Koszty zakupu lokalizatora GPS i utrzymania usługi w pierszym roku
- Te samy koszty ponoszone w ciągu 3 lat
- Średnie miesięczne koszty w odniesieniu do 3-letniego okresu działania

Ranking jest całkowicie niekomercyjny. Kolejność wyświetlanych informacji jest przypadkowa.

Wyróżniona jest linia z najtańszą ofertą.

Adres strony dostawcy Koszt w
1 roku
Koszt przez
3 lata
Koszt
miesięczny
http://www.trackgps.pl/ 747,00 zł 1 443,00 zł 40,08 zł
http://www.flotis.pl/ 697,00 zł 1 417,00 zł 39,36 zł
http://www.monitoring-gps.net/ 399,00 zł 899,00 zł 24,97 zł
http://www.tropicielgps.pl/ 850,00 zł 1 450,00 zł 40,28 zł
http://www.telemetric.pl/ 4 860,00 zł 135,00 zł
http://www.navsystems.pl/ 1 140,00 zł 2 220,00 zł 61,67 zł
http://www.tekom.pl/ 883,74 zł 1 839,84 zł 51,11 zł
http://www.track24.pl/ 971,54 zł 1 615,45 zł 44,87 zł
http://www.sasgps.pl 1 380,00 zł 38,33 zł
http://lokalizuj.com 1 260,00 zł 35,00 zł
http://www.metrim.pl/ 1 414,00 zł 39,28 zł
Ostatnia aktualizacja dnia 17.05.2013